Діагностика та лікування ГЛЛ у 2023 році

Реєстраційна форма для участі у конференції "Діагностика та лікування ГЛЛ у 2023 році"

Прiзвище *
Ім'я *
По батькові
E-mail *
(уважно заповнюйте поле e-mail)
Телефон
Місце роботи
Посада
Підтверджую, що я працівник охорони здоров\'я та даю згоду на обробку персональних даних\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n
X
\r\n
\r\n

Згода на обробку персональних даних

\r\n
\r\n
\r\nЗГОДА\r\n\r\nна обробку персональних даних\r\n\r\nНа підставі власного добровільного волевиявлення я надаю організаторам конференції, а організатори надають\r\nпартнерам конференції свою однозначну згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до наведених\r\nнижче умов:\r\n1. Склад і обсяг моїх персональних даних, які можуть бути оброблені: дані про моє ім’я, прізвище, по-\r\nбатькові, адресу електронної пошти, номер мобільного телефону, місце роботи, спеціальність, місто.\r\n2. Мета обробки моїх персональних даних: (i) можливість контакту зі мною та надіслання мені на\r\nелектронну пошту, на мій номер телефону (у вигляді SMS, Viber-повідомлень) організаторами або партнерами\r\nорганізаторів запрошення на участь у семінарі, конференції чи іншому заході, що проводиться за участі\r\nпартнерів організаторів конференції чи додаткової інформації про такі семінари, конференції чи інші заходи;\r\n(ii), забезпечення можливості взяти участь у семінарі, конференції чи іншому заході, що проводиться за участі\r\nорганізаторів, забезпечення безпеки сайту.\r\n3. Форма обробки моїх персональних даних включає, у том числі обробку з використанням інформаційних\r\n(автоматизованих) систем.\r\n4. Строк обробки моїх персональних даних є необмеженим, але не більше, ніж це необхідно для мети\r\nобробки, що передбачена цією згодою.\r\nЦим я також підтверджую, що належним чином повідомлений (-а) про володільця моїх персональних даних,\r\nсклад та зміст зібраних персональних даних, мої права як суб’єкта персональних даних, визначених Законом\r\nУкраїни "Про захист персональних даних", мету збору моїх персональних даних та осіб, яким можуть бути\r\nпередані мої персональні дані.\r\n\r\nПерелік прав суб’єкта персональних даних,\r\n\r\nвизначених ч. 2 ст. 8 Закону України "Про захист персональних даних"\r\n\r\nСуб’єкт персональних даних має право:\r\n \r\n1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки,\r\nмісцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних\r\nабо дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,\r\nвстановлених законом;\r\n2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх\r\nосіб, яким передаються його персональні дані;\r\n3. на доступ до своїх персональних даних;\r\n4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків,\r\nпередбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст\r\nтаких персональних даних;\r\n5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх\r\nперсональних даних;\r\n6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким\r\nволодільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є\r\nнедостовірними;\r\n7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження\r\nу зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від\r\nнадання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;\r\n8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;\r\n9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;\r\n10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання\r\nзгоди;\r\n11. відкликати згоду на обробку персональних даних;\r\n12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;\r\n13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.\r\n
\r\n

Програма заходу

* Обов'язкові для заповнення

 
Copyright 2012-2020 livevideo.com.ua